Subject: Re: Raith free 19:30pm-12:00am Tue.(11/13)
From: Yuan Zhang <zhangy@stanford.edu>
Date: Mon, 12 Nov 2007 11:02:49 -0800

I took it. Thanks.

Quoting Li-Wen Chang <lwchang@stanford.edu>:

>
>Yuan Zhang
EE department