Comment epi2 SNF 2011-01-13 15:14:14: Pressure Deviation

edfei at snf.stanford.edu edfei at snf.stanford.edu
Thu Jan 13 15:14:15 PST 2011


Chamber pressure will not go down to set point and gives a pressure deviation warning.  set point of 40T will result in about 55T chamber pressure, and set point of 15T will end the recipe and set the chamber in isolation.
More information about the epi2-pcs mailing list